הפקדה לקופת גמל (לפי תיקון 190)

במאי 2012 בוצעה הסדרה מקיפה בתקנות קופות הגמל אשר נקראת: תיקון 190. הסדרה זו תיקנה עיוותים בתקנות קופות הגמל שנוצרו מ-"תלאים" שונים של חקיקה שהצטברו ברבות השנים.

אחד הנושאים שהוסדרו הינו שינוי המנגנון לביטול כפל המס בכספים שהופקדו לקופות גמל ללא הטבת מס במעמד ההפקדה. כלומר: דין ההפקדות שנחסכו מה-"נטו" (לאחר מס) וללא הטבת מס בהפקדה. מאז התיקון המגמה היא להעניק פטור הן ממס רווחי הון והן ממס על הכנסה מקצבה.

 

לצורך כך נקבעו התקנות המחייבות את הגוף המנהל לחלק לשניים את אופן "סימון" הכספים:

קצבה מוכרת - החלק שנובע מההפקדות על כספים פטורים (ללא הטבת מס במעמד ההפקדה).

קצבה מזכה - החלק שנובע מהפקדות כספים החייבים במס, דהיינו: החלקים שעליהם קיבל או עשוי היה לקבל הטבות מס במעמד ההפקדה.

 

הערה: קרנות הפנסיה הותיקות הוחרגו מהטבה זו.

 

הדבר פוגש את החוסכים בשני מיקרים מרכזיים:

  • חוסך בעל שכר גבוה (לרוב שכיר), שחלק מהפקדותיו לא זכו להטבת מס מאחר שעבר את התקרה.

  • משקיע פרטי שרוצה לנצל את סעיפי החוק ולהפקיד מעבר לתקרת ההפקדה השנתית לעצמאי העומדת על 34,848 ₪ (נכון ל- 2020) ובכך "לסמן" את ההפקדה לקצבה מוכרת (כי לא ניתן לקבל עליה הטבת מס). כספים המסומנים לקצבה מוכרת נהנים מיתרונות מיסוי רבים, ביניהם: היתכנות לפטור ממס או הפחתה במס רווחי הון, אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס ועוד.

TARGET תעזור גם לך לנצל את ההטבות במסגרת הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190, תוך מתן תשומת לב  על איכות וניהול ההשקעה בידי הגוף המוסדי, רמת הסיכון, דמי הניהול וכיו"ב.

עברת את גיל 60?

רוצה לנצל הטבות מס עד מאות אלפי שקלים?

שיחת הכוונה ראשונית עם מומחה TARGET - עלינו !

בתיאום שיחה שאינה מחייבת, נשמח לסייע ולענות לך על שאלות מקצועיות ואישיות הקשורות לשירות ייחודי זה.