קרנות פנסיה

חדשות

קרנות הפנסיה החדשות הן המוצר הפנסיוני המרכזי בתחום הפנסיה. קרנות אלו מהוות עוגן לחוסך גם לחסכון ארוך טווח ממנו נובעת פנסיית הזקנה ובנוסף כוללות לרוב כיסוי במקרים של אובדן כושר עבודה וביטוח חיים המוכרים בקרן הפנסיה כפנסיית נכות ופנסיית שאירים.

קרנות הפנסיה ה"חדשות" החלו את דרכן כבר שנת 1995, כיום מנהלות הקרנות מעל 300 מיליארד ש"ח.


קרנות הפנסיה החדשות מתחלקות לשלושה סוגים:

  • קרן פנסיה מקיפה – קרן שכוללת כיסוי מסוג פנסיית נכות ופנסיית שאירים, וכן כוללת אגרות חוב מיועדות שמעניקות הבטחת תשואה לעמית על חלק מהחיסכון ובאופן מוגבר לקראת גיל פרישה והלאה, אגרות חוב אלו מוגבלות בהקצאתן לפי הפקדה החודשית של העמית.

  • קרן פנסיה כללית מקיפה – קרן חדשה יחסית שמטרתה לתת מענה על היעדר הכיסוי לנכות ושאירים למי שהתשלום החודשי שלו עבר את תקרת ההפקדה לקרן המקיפה, אך ללא אגרות החוב הייעודיות.
    שימו לב: קרן מסוג זה אינה זמינה בכל קרנות הפנסיה.

  • קרן פנסיה כללית – קרן ללא כיסוי לנכות או שאירים וללא אגרות חוב ייעודיות, לרוב מתאימה למי שאינו יכול להתקבל לקרן מקיפה בגלל מגבלות רפואיות רלוונטית גם למי שעבר את תקרת ההפקדה לקרן מקיפה.

 

בקרן הפנסיה יש לשים דגש על מספר אלמנטים מרכזיים וביניהם: אפיק ההשקעה, המסלול הביטוחי, דמי הניהול, תקנון הקרן והותק התקנוני, ביצועים ותשואות, איזון אקטוארי ותשואה דמוגרפית.

TARGET רואה במוצר זה חשיבות מכרעת לחיסכון הפנסיוני שלך. לאור ההבדלים רבים בין הקרנות והמסלולים אנו מקפידים להתאים את המוצר לחוסכים. נעמוד לרשותך בהכוונה ובחינה משותפת של קרן הפנסיה הנכונה ביותר עבורך.

רוצה לדעת עוד על תוכנית הביטוח שלך?

לברר אם הם מתאימים לך?

שיחת הכוונה ראשונית עם מומחה TARGET - עלינו !

בתיאום שיחה שאינה מחייבת, נשמח לסייע ולענות לך על שאלות מקצועיות ואישיות הקשורות לשירות ייחודי זה.