גילוי

נאות

לשכת סוכני הביטוח.png

גילוי נאות - סוכן ביטוח כללי ופנסיוני

כמתחייב מחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני, התשס"ה - 2005)
 

לקוח נכבד,
אני, נתנאל יעקובי סוכן מורשה לביטוח כללי ופנסיוני, מספר רישיון 036780617 (להלן: "הסוכן" ו/או "הסוכנות") מספק שירותי שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה-2005.
לרשות הסוכנות עומד מגוון רחב של מוצרי ביטוח, גמל ופנסיה מאת חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה (להלן: "הגוף המוסדי" ו/או "הגופים המוסדיים") המובילות והבולטות בתחומן. להלן רשימת החברות איתן הסוכנות עובדת:

חברות ביטוח

כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ.

קרנות פנסיה

כלל פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ*, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ*, פסגות פנסיה וגמל בע"מ*. 

קופות גמל

כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מור קופות גמל בע"מ.

קרנות השתלמות

כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מור קופות גמל בע"מ.

למען הסר ספק, בנוגע לרכישת מוצרים, הסוכנות תוכל להמליץ לך אך ורק על רכישת מוצרים אותם היא משווקת. הסוכנות משווקת מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח, לדוגמה:
פוליסות ביטוח - ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, מחלות קשות.
מוצרים פנסיוניים ופיננסיים - קופות ביטוח גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה חדשות, פוליסות חסכון.
במסגרת שיווק מוצרי הביטוח, הפיננסים והחיסכון של הגופים המוסדיים, אבקש להביא לידיעתך כי על-פי רוב, הסוכנות מתוגמלת מתוך דמי הניהול אשר ניגבים על ידן ו/או מהפרמיה החודשית המשולמת ו/או מתוך צבירת הכספים הנחסכים בתכניות השונות.
במסגרת מדיניותנו לשמירה על רמת אובייקטיבית מקסימלית ואדישות מירבית בין המוצרים והחברות, הסכמי התגמול שלנו מול החברות השונות דומים מאוד במוצרים מקבילים, אך אינם זהים לחלוטין -זאת מסיבות טכניות בעיקר, כך שלעיתים תיתכן שונות מבחינת התגמול שלנו כסוכנות במוצר מסוים בחברה אחת לעומת חברה אחרת ואף בין מוצר אחד למשנהו - גם באותו גוף מנהל (חברת ביטוח או בית השקעות).

 

אני וצוות המשרד שמחים לעמוד לצידכם ולמענכם - בנאמנות, במקצועיות ובמסירות.
בברכה,
נתנאל יעקובי

נתנאל יעקובי.png